ورود به بخش پیگیری سفارشات

کیفیت , مشتری مداری , نوآوری

همه خدمات

32

آندایزینگ قطعه

در این واحد، قطعات پروفیلی آلومینیومی که به دلیل نوع کاربرد آنها قابلیت آبکاری پیش از برش و مونتاژ ندارند،با استفاده از تکنولوژی ویژه آندایز قطعات

ادامه مطلب
311

آندایزینگ پروفیل

خط آندایزینگ صنایع آلو مینیوم ماندگار،از کاملترین خطوط آندایزینگ کشور بوده و توان رقابت با برترین خطوط آندایز پروفیل آلومینیوم در سایر کشورها را دارد

ادامه مطلب
31

پادرکوتینگ

توضیحات
ادامه مطلب
312

دکورال

صنایع آلومینیوم ماندگار با هدف تکمیل خدمات پوشش های سطحی آلومینیوم . اقدام به راه اندازی خط دکورال پروفیل آلومینیوم نموده

ادامه مطلب