ورود به بخش پیگیری سفارشات

کیفیت , مشتری مداری , نوآوری

همه خدمات

آندایزینگ قطعه

در این واحد، قطعات پروفیلی آلومینیومی که به دلیل نوع کاربرد آنها قابلیت آبکاری پیش از برش و مونتاژ ندارند،با استفاده از تکنولوژی ویژه آندایز قطعات

ادامه مطلب

آندایزینگ پروفیل

خط آندایزینگ صنایع آلو مینیوم ماندگار،از کاملترین خطوط آندایزینگ کشور بوده و توان رقابت با برترین خطوط آندایز پروفیل آلومینیوم در سایر کشورها را دارد

ادامه مطلب