واحد آندایزینگ قطعات:

در این واحد، قطعات پروفیلی آلومینیومی که به دلیل نوع کاربرد آنها قابلیت آبکاری پیش از برش و مونتاژ ندارند،با استفاده از تکنولوژی ویژه آندایز قطعات،آندایز می گردند. ایجاد سطوح براق وآینه ای در رنگ های مختلف برروی انواع قطعات آلومینیومی از ویژگی های منحصر به فرد این بخش از صنایع آلومینیوم ماندگار می باشد.