تلفن :08633554610

فکس:08633554610

تلفن واحد بازرگانی و فروش:09372587512

ایمیل:mandegaralumina@gmail.com

آدرس : اراک – شهرک صنعتی خیرآباد – خیابان 301- نبش خیابان 309